torsdag 23 oktober 2008

Jag vill ha en schysst tunnelbana!

De franska företagen Veolia och Alstom tjänar pengar på folkrättsbrott. De deltar i utbyggnaden av infrastruktur till de illegala bosättningarna på ockuperad mark i östra Jerusalem. De får gärna bygga och driva järnvägar inne i Israel, men den del av projektet som ligger inne på ockuperad mark strider mot folkrätten.

SL har ett stort ansvar när man nu upphandlar en ny operatör för Stockholms tunnelbana: Veolia är nämligen en av de företag som har lagt anbud på driften.

Självklart borde inte SL handla av en operatör som bryter mot folkrätten. Sverige deltar aktivt i fredsprocessen i Mellanöstern, Sverige betalar dessutom över 600 miljoner per år för att förbättra den humanitära situationen i det ockuperade palestinska territoriet. I båda fallen anses de illegala bosättningarna vara en av de största orsakerna till den humanitära krisen och ett hinder för fredprocessen.

Det verkar inte helt logiskt att svensk offentlig sektor ska köpa produkter från företag som Veolia och Alstom, som bestämt sig för att motverka den svenska utrikespolitiken och öka biståndsbehovet.

Men SL ska också ta hänsyn till oss kunder, det finns ju liksom inte flera alternativa tunnelbanor att åka med. Vi ska kunna kräva att man ställer extremt höga etiska krav på den som får förtroendet att sköta våra allmänna kommunikationer. Jag ser i mitt arbete vilka fruktansvärda konsekvenser det får när olika aktörer bryter mot folkrätten eller de mänskliga rättigheterna. Det kostar människors liv över hela världen. Jag vill inte se loggor från företag som struntar i dessa principer när jag kliver på vår kollektivtrafik.

Men det gäller inte bara mig. Stockholm har en befolkning från hela världen, många har hamnat här för att de flyr från just folkrättsbrott och människorättsbrott i sina hemländer. Hur kul är det för alla dem att kliva på ett tåg opererat av Veolia (eller tillverkat av Alstom)?

SL har en skyldighet mot oss som både kunder och som skattebetalare att ställa Veolia inför ett val, vill ni köra tunnelbana i Stockholm så är det dags att välja bort projekt som bryter mot folkrätt eller mänskliga rättigheter.

Joakim Wohlfeil, policyhandläggare Konflikt och Rättvisa

http://nyhetskanalen.se/1.686681/2008/10/23/veolia_bygger_olaglig_jarnvag