fredag 3 oktober 2008

På väg mot nutiden

Jag sitter på ett tåg på väg till en helg med Diakonias aktivister, unga som engagerat sig ideellt för att skapa en bättre värld. Jag vet att det kommer att bli spännande diskussioner, nya roliga idéer om aktiviteter och väldigt roligt. Men det kommer också bli samtal om makt, ungas inflytande och vilken roll unga har för Diakonia.

Ofta säger äldre att unga är framtiden. Jag håller inte med. Unga är inte framtiden – unga är nu. Och det har aldrig funnits fler unga än idag. Mer än 1,2 miljarder, nästan var femte människa på jorden, är mellan 15 och 25 år. Och de lever nu.

Ungdomstiden är ingen ”vänthall” där man befinner sig i väntan på vuxenlivet och där man får acceptera sämre villkor. Unga har precis samma rättigheter som alla andra. Därför är det lika viktigt att unga får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda som att vuxna och barn får det. Så ser det inte ut idag. Av världens unga befolkning bor hela 86 % i utvecklingsländer. Hälften av världens unga, runt 600 miljoner, lever i fattigdom. Förutom att de inte har tillgång till sina basala rättigheter, lider många även av dåliga skolor, arbetslöshet, diskriminering, brist på jämställdhet, brist på information med mera.

Det är tydligt att unga idag är fast beslutna att bidra till världens utveckling. De studerar och arbetar, engagerar sig i gamla organisationer och nya rörelser, visar vägen inom livsstilsfrågor, störtar diktaturer och protesterar mot orättvisa lagar. För oss som arbetar för en bättre värld ger den stora unga generationen hopp.

Unga måste vara med och designa utvecklingen. När unga får makt och inflytande frigörs engagemang och kreativitet som leder till imponerande resultat. Nu måste unga ges plats i styrelserummen också. Och de ska ha reellt inflytande. Unga ska vara med och formulera agendan för nationella utvecklingsstrategier, internationella organisationer och biståndsaktörer. Och unga ska få påverka formerna för arbete inom organisationer, myndigheter och företag och införa nya metoder att arbeta. Tänk vilka spännande organisationer, partier och företag vi skulle få!

Diakonia och våra samarbetsorganisationer behöver unga för att skapa utveckling och förändra världen. Din organisation, arbetsplats eller kyrka behöver unga för att skapa en spännande ”nutid” och ge förutsättningar för en bättre framtid. Låt oss inte missa den möjligheten!

Statistik och fakta har hämtats från United Nations Population Fund, unfpa.org samt World Youth Report 2007, un.org/youth.

Vill du läsa mer om unga som skapar en bättre värld – se Diakonias tidning Dela med. http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=359

Vill du veta mer om att arbeta med ett ungdomsperspektiv och få praktiska metodtips – kolla i den nya boken ”Minska fattigdomen med ungas inflytande” www.forumsyd.org.