torsdag 9 oktober 2008

Världsbanken måste bli en del av lösningen för klimatfrågan

I helgen äger Världsbankens årsmöte rum i Washington. En av huvudfrågorna på agendan är Världsbankens nya strategi för klimat: "Strategic Framework on Climate Change and Development" (SFCCD). Inför mötet har Världsbankens roll i klimatfrågor diskuterats livligt bland NGOs (folkrörelser) världen över.

Världsbanken kan agera som katalysator för den nödvändiga övergången till hållbara energisystem och att samtidigt stödja utvecklingsländer att säkra energitillgång för fattiga människor. Hittills har banken dock inte tagit de steg som krävs för att bli en del av lösningen.

Siffror från den USA-baserade organisationen Bank Information Center visar att Världsbankens privatsektorgren - International Financial Corporation (IFC) - ökade sin utlåning till fossilbränsleprojekt med hela 165 procent under 2008. Sammantaget ökade hela Världsbanksgruppens långivning till fossilbränslesatsningar med 60 procent samma period.

Det är oroande att Världsbankens energisektorsstöd i utvecklingsländer är så fokuserat på fossilbränslen. Det är dock viktigt att påpeka att det inte handlar om att förbjuda utvecklingsländer att använda fossilbränslen. Det vore ett hyckleri utan dess like. Den rika världens länder har dessutom ansvar att gå före och kraftigt minska sina utsläpp av Co2. (Läs mer om detta på blogginlägget Klimaträttvisa för att utrota fattigdomen). Men att använda de få offentliga medel som står oss till buds inom multilaterala utvecklingsbanker, däribland Världsbanken, till gigantiska fossilbränslesatsningar är inte smart och riskerar bidra till att låsa fast utvecklingsländer i ett system som måste förändras. Med dessa pengar kan vi istället stödja utvecklingsländer att satsa på de moderna och klimatsmarta lösningar som behövs för att nå en ”low carbon economy”, som världens ledare pratar om.

Diakonia anser därför att Sverige, som delägare och givare, bör ställa krav på Världsbanken att kraftigt utöka stödet till utvecklingsländer för förnyelsebara energikällor och att anta en handlingsplan för att fasa ut stödet för fossilbränsleindustrin i utvecklingsländer. Sverige har också en utmärkt möjlighet att som en ledande nation på miljöområdet bistå med kompetens.

Inför mötet i Washington i helgen trycker folkrörelser över hela världen på för att Världsbanken ska bli en del av lösningen, ej problemet för den gigantiska klimatutmaning vi alla står inför, och som är en av vår tids största rättvisefrågor. Diskussionen lär också fortsätta, håll utkik!

Tabellen med siffror på Världsbankens energisektorstöd 2008 finns som pdf på:
http://www.bicusa.org/en/Article.3840.aspx#1

Penny Davies, Diakonias sakfrågeexpert inom bla biståndsarkitektur, internationella finansiella institutioners roll för utvecklingsfinansiering