onsdag 7 januari 2009

Andelen dödade civila palestinier är högre än 25%!

I det nu mer än tio dagar långa kriget mellan Israel och Hamas sägs det ofta i medierna att andelen dödade palestinier i Gaza är 25 procent. Hänvisning sker till olika uttalanden och initiala rapporter från olika FN-organ. Men denna andel civila dödade inkluderar enbart kvinnor och barn. Andelen civila dödade palestinier är i själva verket betydligt högre.

De rapporterade dödstalen bland palestinier rapporteras idag vara närmare 670 personer. Diakonias partnerorganisation Al Mezan Centre for Human Rights, i Gaza, rapporterar om minst 668 dödade, varav 123 barn och 44 kvinnor. Till detta kommer över 2500 skadade. Det är naturligtvis oerhört svårt att få exakta siffror i nuläget på grund av det kaotiska läget på sjukhus och hos myndigheterna. Helt klart är att antalet dödade är betydligt fler, delvis eftersom många döda fortfarande ligger begravda under sönderbombade byggnader.

När FN hänvisar till minst 25 procent dödade civila palestinier räknar de alltså enbart kvinnor och barn som civila. Det finns all anledning att tro att många män som också har dödats är civila. Dessutom har många polismän med civila funktioner även dödats, liksom anhängare till Hamas som inte deltar i striderna. Det rapporteras att enbart en handfull militanta palestinier som aktivt deltar i striderna har dödats.

Tyvärr används dessa siffror från FN av Israels officiella talespersoner för att påvisa hur försiktig den israeliska militären är med att undvika civila mål. Man hävdar att 25 procent är en rimlig siffra för kollateral skada. Israel hävdar dessutom att allt som är kopplat till Hamas är legitima militära mål, inklusive infrastrukturen runt Hamas och alla palestinier som direkt eller indirekt är en del av Hamas.

Det är oerhört viktigt att andelen civila dödade beräknas i enlighet med den internationella humanitära rättens principer. Det primära syftet med internationell humanitär rätt är att skydda dem som inte deltar i striderna. Distinktionsprincipen förbjuder alla stridsmedel och stridsmetoder som inte gör åtskillnad mellan de som deltar i fientligheterna och de som är skyddade civila personer. Det är troligt att många dödade palestinier inte kan anses som kombattanter och aktivt deltagande i striderna. Därför är andelen dödade civila palestinier betydligt högre är 25 procent.

Proportionalitetsprincipen innebär att även om det finns ett tydligt militärt mål så är det inte tillåtet att genomföra en attack om risken för skador på skyddade personer eller civil egendom är större än den förväntade militära fördelen. Det är mycket svårt att se den militära fördelen för Israel efter sina attacker, då raketbeskjutningar mot Israel fortsätter och stödet för Hamas verkar öka bland palestinier och i övriga arabvärlden. De förstörda civila egendomarna och det civila lidandet överstiger vida Israels militära fördelar.

Det kommer nog att dröja länge innan vi vet hela sanningen om vad som verkligen händer i Gaza just nu. Men det civila lidandet är onekligen enormt och antalet civila dödade är betydligt högre än hittills beräknat och rapporterat om i medierna.

Christoffer Sjöholm, regionchef, Diakonia i Mellanöstern