tisdag 20 januari 2009

Veolia, varumärken, etik och protester

Under 2006 kontaktade Diakonia tillsammans med Amnesty för första gången de franska företagen Veolia och Alstom och påpekade att de deltog i folkrättsbrott när de var med och byggde en järnväg till illegala israeliska bosättningar i det ockuperade östra Jerusalem.
Sedan dess har frågan diskuterats med både politiker, diplomater och inte minst i både svensk och internationell media.

Inte minst de senaste veckorna har Veolias engagemang i det kontroversiella järnvägsprojektet varit i rampljuset, det har tagits upp i artiklar, i intervjuer, bloggar, analyser och reportage.
Senast igår fick SL ta emot över 3 000 namnunderskrifter från stockholmare som inte ville åka med ett företag som associerades med folkrättsbrott.

Idag meddelade SL:s styrelse att Veolia inte får fortsätta köra Stockholms tunnelbana. MTR-koncernen skall ta över driften för de kommande åtta åren, med option på ytterligare sex år.
MTR var på presskonferensen idag noga att betona att de har samma etiska standarder i hela sin verksamhet, en intressant markering då Veolia-Sverige istället betonat de är fristående från Veolia-Israel och inte kan lastas för projektet i Jerusalem.

SL säger att beslutet enbart fattats genom bedömningar av kvalitet och ekonomi. Samtidigt kan man nog vara säker på att det inte varit till Veolias fördel att ständigt behöva hamna i försvarsposition för sitt kontroversiella engagemang, och inte minst att kunder inom offentlig förvaltning möts av protester från folk som kräver en hög etisk standard från leverantörer av offentliga tjänster. Ett företags etik är ju också en del av ett företags kvalitet. När varumärket skadas som i Veolias fall spelar det ingen roll för slutkunderna om de olika dotterbolagen är juridiskt fristående.

Just nu pågår en tydlig trend där internationella företag inte vill förknippas med Israels illegala bosättningspolitik. Falck group, Heinnekken, AssaAbloy, Empire, Unilever är några exempel på företag som valt att flytta sin verksamhet eller dra sig ur projekt länkade till illegala bosättningar. Låt oss hoppas att även Veolia och Alstom snart vågar följa efter.

Processen runt upphandlingen av Stockholm tunnelbana har på ett tydligt sätt visat hur viktigt det är för moderna företag att deras varumärken inte förknippas med oetisk verksamhet.

Joakim Wohlfeil, policyansvarig konflikt och rättvisa på Diakonia